Kurkumin je sastavni dio indijskog začina kurkume (Curcumin longa), vrste đumbira.Kurkumin je jedan od tri kurkuminoida prisutna u kurkumi, a druga dva su desmetoksikurkumin i bis-desmetoksikurkumin.Ovi kurkuminoidi daju kurkumi žutu boju, a kurkumin se koristi kao žuta boja za hranu i aditiv za hranu.
Kurkumin se dobiva iz osušenog rizoma biljke kurkume, koja je višegodišnja biljka koja se intenzivno uzgaja u južnoj i jugoistočnoj Aziji.Rizom ili korijen se obrađuju u kurkumu koja sadrži 2% do 5% kurkumina.

11251

Korijeni kurkume: Kurkumin je aktivni sastojak tradicionalnog biljnog lijeka i dijetalnog začina kurkume

Kurkumin je bio predmet velikog interesa i istraživanja tijekom posljednjih nekoliko desetljeća zbog svojih ljekovitih svojstava.Istraživanja su pokazala da je kurkumin snažno protuupalno sredstvo koje može smanjiti upalu i čak može igrati ulogu u liječenju raka.Pokazalo se da kurkumin smanjuje transformaciju, proliferaciju i širenje tumora, a to se postiže regulacijom transkripcijskih čimbenika, upalnih citokina, faktora rasta, protein kinaza i drugih enzima.

Kurkumin sprječava proliferaciju prekidanjem staničnog ciklusa i izazivanjem programirane stanične smrti.Nadalje, kurkumin može inhibirati aktivaciju kancerogena supresijom određenih izoenzima citokroma P450.
U studijama na životinjama pokazalo se da kurkumin ima zaštitne učinke kod raka krvi, kože, usta, pluća, gušterače i crijevnog trakta.


Vrijeme objave: 25.11.2021